Συμφωνια Χρηστη


Η συμφωνία καθορίζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας ARGO HELLAS GROUP (από εδώ και στο εξής — «Ιστοσελίδα») των προϊόντων και υπηρεσιών  από τους χρήστες.

1.Γενικοί όροι

1.1. Η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών καθορίζεται από τους εγχώριου νόμους και διατάξεις .

1.2. Η συμφωνία χρήστη ορίζει πως με τη χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης.

1.3. Η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία ενημέρωση  . Σε περίπτωση που ο χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης καλείται να διακόψει τη χρήση των όποιων προϊόντων και υπηρεσιών παρέχονται από την ιστοσελίδα.

1.4 Για κάποιες καταχωρήσεις που επιλέγονται από την ΑΡΓΩ ΕΛΛΑΣ, εντός του Νομού Αττικής και εφόσον ο χρήστης δεν είναι μεσίτης ή μεσιτικό γραφείο αλλά ιδιώτης, ενδέχεται να απαιτηθεί ανάθεση υποχρεωτικά πριν την οποιαδήποτε καταχώρηση στην ιστοσελίδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να αποσταλεί  η ανάθεση μέσω email ή Fax σε έντυπη μορφή και δεν αναρτάται τηλέφωνο, διεύθυνση και ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη. Οι μεσίτες και τα μεσιτικά γραφεία θα πρέπει να αποστέλλουν αριθμό μητρώου επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα τους.

1.5 Μετά από μία καταχώρηση ενδέχεται να χρειαστεί έλεγχος της καταχώρησης πριν την ανάρτηση. Ο έλεγχος μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά μέχρι μερικές ώρες.

2. Υποχρεώσεις των μελών

2.1. Ο χρήστης συμφωνεί πως θα συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο που δε θα παραβιάζει τους εγχώριους νόμους και διατάξεις ή και τους διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, copyrights και / ή άλλα συναφή δικαιώματα καθώς και με τρόπο που δε θα έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της ιστοσελίδας καθ οιονδήποτε τρόπο ή των υπηρεσιών αυτής , Ο χρήστης συμφωνεί πως διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών και του υλικού που ανεβάζει στην ιστοσελίδα και που το σύστημα αυτής καταγράφει ότι το κάνει, με αποθήκευση της ηλεκτρονικής ταυτότητας (ip address) και όλων των υπόλοιπων στοιχείων και πως είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση αυτών.

2.2. Η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου της ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή άδειας της διαχείρισης αυτής απαγορεύεται.

2.3. Σε περίπτωση που κοινοποιούνται από χρήστες στοιχεία που περιλαμβάνουν πνευματικά δικαιώματα άλλων ιστοσελίδων θα πρέπει να κοινοποιείται σύνδεσμός προς αυτές.

2.4. Τα σχόλια και οι κοινοποιήσεις των χρηστών δε πρέπει να παραβιάζουν τους νόμους / διατάξεις/ κανόνες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και τα διεθνώς αναγνωρισμένα ήθη και αξίες.

2.5. Η ιστοσελίδα δε φέρει ευθύνη για κοινοποιήσεις από χρήστες και άλλες εξωτερικές πηγές.

2.6. Ο χρήστης κατανοεί και συμφωνεί πως η Argo Hellas Group / Αργώ Ελλάς Ακίνητα δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που χαθεί ή καταστραφεί το οποιοδήποτε περιεχόμενο / στοιχείο της ιστοσελίδας που προέρχεται είτε από τη διαχείριση αυτής, είτε από εξωτερικές πηγές και χρήστες αυτής.

2.7. Ο χρήστης αποδέχεται με τη χρήση της ιστοσελίδας πως όλα τα στοιχεία αυτής μπορεί να συνοδεύονται από διαφημίσεις.

3. Λοιποί όροι

3.1. Για όποιες πιθανές διενέξεις αρμόδια είναι τα Ελληνικά/ Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

3.2. Η έλλειψη προσωρινής δράσης από τη πλευρά της διαχείρισης της ιστοσελίδας δεν αποκλείει τις οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργειες της που διασφαλίζουν τα συμφέροντα, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. 

Ο χρήστης επιβεβαιώνει πως ενημερώθηκε σχετικά με τους όρους χρήσης.

 
^ Κορυφή